Prisluhni strokovnjakom

Prisluhni strokovnjakom – Dianin pogled

Piše: Diana Batista, dr. aud.

Zvok je valovanje, ki ga ne vidimo, in ko potuje skozi slušni aparat, lahko naleti na ovire in povzroči razne nevšečnosti – še posebej če aparat ni pravilno vzdrževan in čiščen. Ker pa je pravzaprav “tujek” v našem telesu, potrebuje tudi redno, vsakodnevno vzdrževanje in čiščenje. Pomislimo na zobno protezo: ko jo odložimo, jo očistimo in čez noč hranimo v posebni raztopini. Kdo bi si dal zjutraj v usta protezo z ostanki hrane prejšnjega dne?


Podobno je s slušnimi aparati, ki le­ žijo v zunanjem sluhovodu, kjer se nabirajo izločki sluhovoda. To ni umazanija, kot marsikdo misli, tem­ več je ušesno maslo. Ušesno maslo (cerumen) je izloček cerumenskih žlez v sluhovodu, ki vsebuje tudi izloček lojnic in odluščenih celic povrhnjice. Če ga izločajo preveč, lahko čep ušesnega masla povzro­či zaporo in ovira prehod valovanja zvoka, pri uporabnikih slušnih apa­ratov pa tudi piskanje. Zvok se od­bije od čepa in se ponovno vrne v mikrofon, kar povzroči ta neprijeten pisk, ki ga sliši tudi okolica. Običaj­ no ušesno maslo nastaja v majhnih količinah in se ves čas izloča iz uše­ sa (brez uporabe palčk). Če pa se ustvari čep ušesnega masla, ki ovira prehod zvoka, ga je potrebno odstraniti. Ne priporočam, da to stori­ te sami, čeprav je v prodaji precej preparatov, ki obljubljajo odstrani­tev čepa. V sluhovod lahko posega le zdravnik specialist, ki priporoča nekaj dni pred odstranitvijo upora­bo kapljic (npr. Vaxol), da se ušesno maslo zmehča, s čimer se olajša od­ stranitev “čepa”.

Prvi korak: pravilno vstavljanje aparatov v uho

Slušne aparate delimo na vušesne in zaušesne. Pri vušesnem aparatu, ki v celoti leži v sluhovodu, deli apara­ ta ležijo v ohišju, ki je bilo izdelano na podlagi odtisa zunanjega sluho­voda. Zaušesni slušni aparati so se­ stavljeni iz ohišja, ki leži za uhljem in je preko cevke povezan z “olivo”, ki leži v sluhovodu.

Kdor uporablja dva slušna aparata, ne sme pozabiti, da rdeča barva označuje desni slušni aparat, modra pa levega.

Prvi uporabnik ima mogoče na za­četku kar nekaj težav. Kdor upora­ blja dva slušna aparata, ne sme po­ zabiti, da rdeča barva označuje desni slušni aparat, modra pa levega. Še vedno se dogaja, da kdo zamenja slušna aparata, kar pa lahko povzro­či precej nevšečnosti. Če potisnemo levo nogo v desni čevelj, najbrž ne bomo hodili udobno, kajne?

Ker so slušni aparati izdelani po meri, to pomeni, da vam je vaš slušni aku­stik vzel odtis zunanjega sluhovoda, zato je pomembno, da aparat leži pravilno v zunanjem sluhovodu. Če slušni aparat v sluhovodu ni name­ščen pravilno, lahko piska, lahko pa ga tudi izgubite.

Menjava baterij

Naj vas vaš slušni akustik nauči, kako menjati baterijo, pa tudi kate­re baterije so primerne za vaš slušni aparat. Obstajajo štiri vrste baterij, odvisno od modela slušnega apara­ta. Če pozabite številko baterije, bo dovolj barva nalepke na novi bateriji (rumene 10, oranžne 13, rjave 312 in modre 675). Ko odstranite nalepko z baterije, se ta aktivira. Ne lepite nalepke na odslužene baterije, ker ne boste imeli več nadzora nad no­vimi. Naučite se izklopiti slušni apa­rat, ko ga ne uporabljate. Če aparat ostane vklopljen, ko ga odložite, lahko piska.

Vzdrževanje posameznih delov aparata

Vsi slušni aparati so v osnovi sestavljeni iz mikrofona, ojačevalca in slušalke. Funkcija mikrofona je sprejemanje zvočnega valovanja, torej nihanje zračnega tlaka, in ga pretvori v ele­ktrično nihanje. Že v tem delu zvok lahko naleti na oviro, posebej ko se mikrofonski vhod zamaši. Vprašajte svojega slušnega akustika, na kaj morate biti pozorni pri vzdrževanju slušnega aparata, da do tega ne pride. Pri vušesnih oblikah lahko sami preverite, ali je mikrofonski vhod zamašen. Če zvok ne more v mikrofon, slušni aparat ne bo delo­val. Verjetno se vam je že zgodilo, da ste zamenjali nekaj baterij, slušni aparat pa se ni odzival. Še večji pro­blem pri mikrofonih pa je pretirana vlaga. Skrbno brišite svoj aparat, ko se potite, tudi večkrat na dan. Naš znoj je še bolj agresiven kot voda. V prodaji so tudi preparati za sušenje, ki pa so učinkoviti le, če ji uporablja­mo redno.
Slušalka električno nihanje spremeni v ojačeno zvočno valovanje, ki po­tuje po zunanjem sluhovodu. To po­ meni, da zvoka, ki prihaja iz slušne­ga aparata, ne sme nič ovirati. Vu­šesni in nekateri modeli zaušesnih slušnih aparatov imajo na izhodu zvoka “belo kapico”, ki jo imenuje­ mo filter. Njegova funkcija je ustavi­ti izločke sluhovoda, da ne prodrejo v notranjost aparata. Ker je zvok prozoren in ga ne vidimo, moramo biti pozorni na ta mali filter. Ko se filter zamaši, ga moramo zamenja­ti, sicer zvok nima izhoda in slušni aparat “utihne”. V takih primerih ponavadi uporabnik zamenja baterijo, dve … potem pa jezno pride v najbljižji center. Po zamenjavi filtra slušni aparat spet deluje. Res je, da je s prostim očesom težko ugotovi­ ti, kdaj je filter zamašen. Najuporab­nejša je lupa, s katero pogledamo nov, čist filter – takoj bomo opazi­li, ko bo zamašen in ga zamenjali. Kako pogosto je potrebna menjava, pa je različno od osebe do osebe. Vprašajte svojega akustika, kako pravilno zamenjati filter: najprej mo­rate odstraniti zamašenega in šele nato vstaviti novega.

Če se aparat zmoči

Nekateri zaušesni slušni aparati so sestavljeni iz dela za uhljem in olivo, ki leži v sluhovodu, in sta povezana s cevko. Vse oblike slušnih aparatov so občutljive na vlago, potenje, tako v sluhovodu kot tudi za uhljem. Če se zelo potimo, odložimo slušni aparat, ga obrišemo, obrišemo se za uhljem in vhod v sluhovod, tudi večkrat na dan. Če ga zmočite ali greste z njim pod tuš, ga takoj obrišite, odstranite baterijo in ga prinesite v naš najbliž­ji slušni center ter povejte, kaj se je zgodilo. Tako najlažje pomagamo.

Obstajajo štiri vrste baterij, odvisno od modela slušnega aparata. Če poza­ bite številko baterije, bo dovolj barva nalepke na novi bateriji.

Oliva in cevka

Posebno pozornost bi posvetila še olivi s cevko. Oliva leži v sluho­vodu in kot je bilo že omenjeno, je izpostavljena izločkom, ki jih izloča­jo žleze povrhnjice. Olivo moramo skupaj s cevko razkuževati v poseb­ni raztopini vsaj dvakrat mesečno. S tem ne boste poskrbeli samo za higieno tega dela slušnega apara­ta, temveč izločili vse izločke, ki se naberejo v sami olivi in cevki. Tudi cevko morate zamenjati, ko začne trdeti oziroma spreminjati barvo. S tem se izognete poškodbam drugih delov aparata, kot je zlomljen na­stavek olive, poškodovana kljuka in podobno.

Če ga zmočite ali greste z njim pod tuš, ga takoj obriši­ te, odstranite baterijo in ga prinesite v naš najbližji slušni center ter povejte, kaj se je zgodilo.

Enkrat letno »generalni servis«

Za dobro delovanje vašega slu­šnega aparata je zelo pomembno redno in pravilno vzdrževanje. Ni dovolj samo vsakoletni kontrolni pregled, ki vam ga nudimo, temveč je pomembno vaše vsakodnevno čiščenje in pravilno vzdrževanje. Z veseljem vam bomo pomagali v vseh naših slušnih centrih, če imate težave pri omenjenih vzdrževalnih delih. Vse uporabnike slušnih apara­tov opozarjamo na redne kontrolne preglede vsakih 12 mesecev, ko apa­rate temeljito pregledamo in preve­rimo stabilnost delovanja. Kdor ima jeklenega konjička, redko pozabi na redne servise. Kaj pa slušni aparat? To je tehnični pripomoček, ki ne de­luje tako samodejno.

Vse uporabnike slušnih aparatov opozarjamo na re­ dne kontrolne preglede vsa­ kih 12 mesecev, ko aparate temeljito pregledamo in pre­verimo stabilnost delovanja.

Dodaj odgovor